105 години от покоряване на Южния полюс

2016-12-14 10:20:59

За първи път преди 105 години е организирана експедиция до Южния полюс. Експедицията е ръководена от Руал Амундсен. На 14.12.1911 година петимата от експедицита заедно с впряг от 16 кучета стигат Южния Полюс.